Zoeken naar opzegtermijn arbeidsovereenkomst

opzegtermijn arbeidsovereenkomst
 
Opzegging arbeidsovereenkomst Sociaal Verhaal.
Verlenging van de opzegtermijn die geldt voor de werkgever, kan schriftelijk in de arbeidsovereenkomst of in aanvullende schriftelijke afspraken plaatsvinden. Let op 7: de wettelijke opzegtermijn voor de werknemer kan in de schriftelijke arbeidsovereenkomst of in aanvullende, schriftelijke afspraken worden verlengd of verkort.
Welke opzegtermijn geldt er voor een werkgever die wil opzeggen? Ontslag.nl.
Er kan in een arbeidsovereenkomst afgeweken worden van de wettelijke opzegtermijn. Het gaat dan meestal om de situatie waarbij de werkgever wil dat de werknemer zich aan een langere opzegtermijn moet houden dan de standaard opzegtermijn van een 1 maand.
Opzegtermijn bij ontslag Ontslag Rijksoverheid.nl.
U bevindt zich hier: Home Onderwerpen Ontslag Opzegtermijn bij ontslag. Zoek binnen Rijksoverheid.nl Zoek. Opzegtermijn bij ontslag. Bekijk welke opzegtermijn voor u geldt bij ontslag. Uw opzegtermijn hangt af van de duur van uw contract. En of u nog in uw proeftijd zit.
Afwijken van wettelijke opzegtermijn mag onder voorwaarden HR Praktijk.
Langere opzegtermijn voor werknemer. In die zaak gold contractueel voor de werknemer een opzegtermijn van twee maanden. In de arbeidsovereenkomst was niets geregeld over de opzegtermijn voor de werkgever. De werknemer zegde zijn arbeidsovereenkomst op met inachtneming van één maand opzegtermijn.
ARBEIDSRECHTER.nl: info over opzegging door werknemer Arbeidsrechter.nl.
De dag waartegen de medewerker mag opzeggen. Dat is de dag waarop de arbeidsovereenkomst eindigt laatste werkdag. Deze dag kan samenvallen met de laatste dag van de opzegtermijn, maar kan ook op een later tijdstip vallen. De dag wanneer er opgezegd wordt.
Uw medewerker neemt ontslag, wat is zijn opzegtermijn?
Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is wel door de medewerker op te zeggen, dit is ongeacht de duur van het dienstverband van uw werknemer. Deze dient opgezegd te worden tegen het einde van de maand, met inachtneming van een kalendermaand als opzegtermijn.
Opzegtermijn bij ontslag: wat is de opzegtermijn bij ontslag? Meer info!
Er kan in de arbeidsovereenkomst een bepaling staan waarin een langere opzegtermijn is afgesproken. Zon bepaling mag alleen als de werkgever tenminste de dubbele opzegtermijn bij ontslag moet aanhouden. Bovendien mag de opzegtermijn van de werknemer nooit langer zijn dan zes maanden.
Discussie over opzegtermijn in de arbeidsovereenkomst Arbeidsrecht Dirkzwager advocaten notarissen.
Wanneer partijen in een arbeidsovereenkomst een voor beide partijen gelijke opzegtermijn overeenkomen die langer is dan één maand, bijvoorbeeld twee maanden, dan kan een werknemer zich er niet op beroepen dat zijn werkgever bij het beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst een opzegtermijn van vier maanden in acht moet nemen.
Opzegtermijnen in de arbeidsovereenkomst Ploum Lodder Princen.
Schriftelijk houdt in: bij arbeidsovereenkomst of cao. De door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn moet dan wel ten minste het dubbele van de opzegtermijn van de werknemer bedragen. Deze dubbele opzegtermijn voor de werkgever moet ook schriftelijk zijn overeengekomen.

Contacteer ons