Resultaten voor opzegtermijn arbeidsovereenkomst

opzegtermijn arbeidsovereenkomst
 
Opzegging arbeidsovereenkomst Sociaal Verhaal.
Verlenging van de opzegtermijn die geldt voor de werkgever, kan schriftelijk in de arbeidsovereenkomst of in aanvullende schriftelijke afspraken plaatsvinden. Let op 7: de wettelijke opzegtermijn voor de werknemer kan in de schriftelijke arbeidsovereenkomst of in aanvullende, schriftelijke afspraken worden verlengd of verkort.
Wat is de opzegtermijn bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?
In mijn arbeidsovereenkomst staat een langere opzegtermijn opgenomen. Kan ik mijn arbeidsovereenkomst op elk gewenst moment opzeggen? Wat is de opzegtermijn bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Wat is de opzegtermijn bij ontslag via het UWV? Wat is een fictieve opzegtermijn?
Wettelijke opzegtermijn bij de arbeidsovereenkomst.
home / hrm vraagbaak arbeidsovereenkomst arbeidsvoorwaarden / de opzegtermijn bij de arbeidsovereenkomst. Opzegtermijn in de arbeidsovereenkomst. De werkgever en de werknemer die de arbeidsovereenkomst opzegt, moet een opzegtermijn in acht nemen. Als partijen daar geen afspraken over hebben gemaakt, geldt de wettelijke opzegtermijn.
Discussie over opzegtermijn in de arbeidsovereenkomst Arbeidsrecht Dirkzwager advocaten notarissen.
Wanneer partijen in een arbeidsovereenkomst een voor beide partijen gelijke opzegtermijn overeenkomen die langer is dan één maand, bijvoorbeeld twee maanden, dan kan een werknemer zich er niet op beroepen dat zijn werkgever bij het beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst een opzegtermijn van vier maanden in acht moet nemen.
Opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst Sprout.
Wanneer je bijvoorbeeld met je medewerker afspreekt dat deze minimaal drie maanden van tevoren moet opzeggen, heb je als werkgever een opzegtermijn van zes maanden. Van deze regeling kan alleen afgeweken worden via de collectieve arbeidsovereenkomst cao. Wettelijke opzegtermijn werkgever.
Opzegtermijn arbeidsovereenkomst hoe werkt het? Advocatenkantoor Bos.
Als er een langere opzegtermijn is afgesproken in de arbeidsovereenkomst, dan geldt er een dubbele opzegtermijn voor de werkgever. Als er in de arbeidsovereenkomst is afgesproken dat de opzegtermijn zowel voor de werkgever als de werknemer 2 maanden is, dan geldt deze afspraak voor de werknemer niet.
Opzegtermijn Arbeidscontract.
duur arbeidsovereenkomst 5-10 jaar: 2 maanden opzegtermijn. duur arbeidsovereenkomst 10-15 jaar: 3 maanden opzegtermijn. duur arbeidsovereenkomst langer dan 15 jaar: 4 maanden opzegtermijn. Een andere optie is het per direct beëindigen van het dienstverband, hiervoor is wel instemming van beide partijen vereist.
Welke opzegtermijn geldt er voor een werknemer die wil opzeggen? Ontslag.nl.
Er kan in de arbeidsovereenkomst een bepaling staan op grond waarvan de werknemer een langere opzegtermijn in acht moet nemen. Een dergelijke bepaling is alleen toegestaan als de werkgever tenminste de dubbele opzegtermijn ten opzichte van de werknemer in acht neemt.
Welke opzegtermijn geldt er voor een werkgever die wil opzeggen? Ontslag.nl.
Opzegtermijn in arbeidsovereenkomst. Er kan in een arbeidsovereenkomst afgeweken worden van de wettelijke opzegtermijn. Het gaat dan meestal om de situatie waarbij de werkgever wil dat de werknemer zich aan een langere opzegtermijn moet houden dan de standaard opzegtermijn van een 1 maand.

Contacteer ons