Meer resultaten voor contract bepaalde tijd

contract bepaalde tijd
 
Flexibele arbeidsrelaties: 11 vragen over arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
Bij aanzegging gaat het om het bieden van een stukje duidelijkheid over het al dan niet voortzetten van het tijdelijke contract. Ook al ontbreekt de aanzegging en de werknemer blijft niet doorwerken, dan nog eindigt het contract voor bepaalde tijd van rechtswege.
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Advies aan werkgevers.
De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege wanneer de overeengekomen duur verstreken is, tenzij tussen partijen schriftelijk is overeengekomen of in de cao bepaald is dat ook bij het verstrijken van de termijn opzegging plaats moet vinden. Voorafgaande opzegging kan ook vereist zijn als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de voortzetting is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd News.
aanzeggen einde arbeidsovereenkomst Aanzegvergoeding. Ontslag bij ziekte. Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd en voobeeld contract. De arbeidsovereenkomst kan aangegaan worden voor bepaalde tijd. Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd is hetzelfde als tijdelijk en wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst aangegaan wordt voor een bepaalde duur.
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd HelloLaw.
De CAO en het contract voor bepaalde tijd. Tevens kan een Collectieve Arbeidsovereenkomst CAO bepalen dat er geen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag worden gesloten of dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan bepaalde regels moet voldoen. Wanneer deze bepaalde regels niet zijn opgenomen in jouw contract of deze regels niet worden nageleefd zal er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan.
de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Werkpocket.
De duur van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet aan een maximum gebonden: deze mag dus langer duren dan twee jaar. In dat geval mag het contract nog één keer worden verlengd, en wel direct aansluitend voor maximaal drie maanden.
ARBEIDSRECHTER.nl: info over arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd Arbeidsrechter.nl.
De cao stelt mogelijk beperkingen aan het overeenkomen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een cao kan bepalen onder welke omstandigheden er een contract voor bepaalde tijd gesloten mag worden, bijvoorbeeld dat het niet mag ter vervanging van ziekte of wanneer het gaat om het verlengen van een reeds bestaand contract.
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Wet Recht.
Uitzondering op dit laatste geval was de werknemer die na een contract van 36 maanden of meer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor minder dan drie maanden krijgt. Veel werkgevers omzeilden deze ketenregeling door iemand drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te geven, die persoon uit dienst te laten gaan en na drie maanden weer aan te nemen en wederom drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te bieden.
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
Zijn meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan en hebben deze elkaar opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, dan geldt de laatste arbeidsovereenkomst als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Margartha niet gecontroleerd vr, 15/11/2013 2155: opzeggen bepaalde tijd contract.

Een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd is verboden, tenzij de werkgever in de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk schriftelijk motiveert welke zwaarwegende bedrijfsbelangen dit concurrentiebeding rechtvaardigen. Ook hier is de gedachte dat de werknemer met een bepaalde tijd contract dubbel" nadeel" ondervindt.

Contacteer ons