Resultaten voor nul uren contract

nul uren contract
 
Geen verschijningsplicht meer bij nulurencontract Redactie HR Rendement.
een seizoenscontract met een vast aantal uren per 4 weken. Periode maart t/m oktober. Daarna hebben deze personen een. Hoe moeten we omgaan met de transitievergoeding als de loongegevens van voor 2007 al zijn vernietigd? In de nieuwsbrief van OC Rendement las ik een artikel over het berekenen van de transitievergoeding en dat de transitievergoeding afhangt van de duur van het dienstverband. Wat is het verschil tussen een oproepcontract en een nul-urencontract? Zowel het oproepcontract als het nul-urencontract zijn contractvormen voor flexibel werken. De kenmerken van beide soorten contract zijn echter welk verschillend.
Flexibele arbeidsrelaties: 11 vragen over het nul uren contract.
Omdat er nog weleens onduidelijkheid ontstaat over wat nu overeengekomen arbeid is, is het raadzaam om in het nul uren contract een goede regeling te treffen over de rechten van de oproepkracht bij ziekte. 4 Mag ik het nul uren contract onbeperkt verlengen?
Nul uren contract Alles wat jij MOET weten.
Een nul uren contract is in beginsel een standaard arbeidscontract en is voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd. Met het nul uren contract sluit je met de werknemer een arbeidsovereenkomst af voor onbepaalde tijd, maar spreekt niet af hoeveel uren de werknemer dient te werken.
Nulurencontract HR-kiosk.nl.
De verlofuren en vakantietoeslag worden berekend aan de hand van de gewerkte uren en het verdiende brutoloon. Hierbij kijkt de werkgever dus niet naar de uren vermeld in het contract, maar naar de uren die daadwerkelijk zijn gewerkt. Het is gebruikelijk dat het vakantiegeld bij nul-urencontracten direct betaald worden bij de gewerkte uren.
0 uren contract: Wat zijn de regels?
Bij een contract voor onbepaalde tijd moet de werkgever de overeenkomst zelf opzeggen volgens de regels van het ontslagrecht. Een werknemer met een 0-uren contract kan na 6 maanden aanspraak maken op een vast aantal uren. Wat zegt de wet over het 0-uren contract?
Een nulurencontract, hoe zit dat eigenlijk? CNV Vakmensen.
Nulurencontract: hoe zit dit eigenlijk? Na lang zoeken heb je een baan, maar je krijg wel een nulurencontract. Wat is een nulurencontract en wat zijn de regels? Een nulurencontract is een contract zonder vastgelegde uren. Dus je werkt op oproepbasis.
Nulurencontract of payroll? Connexie.
Flexibiliteit voor werkgevers. Op enkele punten zijn er overeenkomsten tussen een nulurencontract en een flexibel contract via een payrollorganisatie als Connexie. Payroll is gebaseerd op het principe van pay what you get: u betaalt enkel de uren die iemand daadwerkelijk heeft gewerkt.
Nulurencontract FNV.
In een tijdelijk nulurencontract mag geen concurrentiebeding staan. Behalve als je werkgever kan aantonen dat hij een zogenaamd zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. In je contract kan een loonuitsluitingsbeding staan. Je krijgt dan in de eerste 6 maanden van je contract alleen loon voor je echt gewerkte uren.
Aandachtspunten bij het nul uren contract Dienstverbanden Ondernemen Met Personeel. Goudse logo.
In een dergelijke situatie kan een nul uren contract interessant zijn. Je roept iemand dan op wanneer dat jou als ondernemer uitkomt, bijvoorbeeld wanneer het druk is. Bij het nul uren contract moet je rekening houden met allerlei regels voor oproepkrachten.

Contacteer ons